קטגוריה: תצורות מתקדמות של Windows 10

כיצד להפעיל gpedit.msc במהדורת Windows 10 Homeמתקבלת שגיאה GPEDIT.MSC לא נמצאה? או שמא עורך המדיניות הקבוצתית חסר בגרסת Windows 10 שלך? בדוק את הפתרונות המהירים שלנו לבעיה זו ... 3 שיטות יעילות להדריך אותך להתקין ולהגדיר את עורך המדיניות הקבוצתית (GPEdit.msc) במהדורת Windows 10 Home (Windows 7, 8.1)